Պլաստիկ շշերի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա